Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Yngre vargungar

Mötestid: Onsdag 18:30–19:30
Ledare: Jonathan Gripenberg
Medlemmar: Yngre vargungar (åk 2)

Vi är utomhus nästan varje möte, så ta kläder enligt väder.

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2019 och våren 2020