Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Yngre patrullen

Mötestid: Tisdag 18:00–19:00
Ledare:
Medlemmar: Äventyrsscouter (åk 4–5)
Yngre spejarscouter (åk 6)

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2019 och våren 2020