Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Mötestid: Onsdag kl. 17:30–18:30
Ledare: Niklas Pajunen
Viceledare: Lars Huldén
Medlemmar: Vargungar (åk 2–3)

Vi är utomhus nästan varje möte, så ta kläder enligt väder.

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2018 och våren 2019