Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Mötestid: Tisdag kl. 19:00–20:00
Ledare: John Sundberg, Joakim Gunst, Erik Sandström, Jonathan Gripenberg, Axel Lyytikkä
Medlemmar: Spejarscouter (åk 6–8)

Patrullen har flera ledare som håller möten på en roterande basis. Ledaren för varje möte står i mötesprogrammet. Om du har frågor eller kommentarer om ett specifikt möte kan du kontakta ledaren för det mötet. Om du har allmänna frågor om spejarscoutverksamheten kan du kontakta vicekårchef John Sundberg.

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2018 och våren 2019