Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Klassprov

Munksnäs Spejarnas klassprov utförs av all äventyrsscouter, spejarscouter och explorerscouter i kåren. Då en scout utfört alla klassprov, och även i övrigt deltagit aktivt i verksamheten, tilldelas han åldersgruppens klassmärke. Dessa klassmärken är:

  • Äventyrsscoutsigillet (III-klassmärket) för äventyrsscouter
  • Spejarscoutsigillet (II-klassmärket) för spejarscouter
  • Explorerscoutsigillet (I-klassmärket) för explorerscouter

Klassproven undertecknas i scoutens klassprovsbok av patrull- eller vicepatrulledaren och godkänns av en roverscout eller ledare, i första hand scoutens åldersgruppansvariga. Klassmärkena delas ut på våravslutningar och julfester. Då en scout går ur sin åldersgrupp kan han i vissa fall tilldelas klassmärket även om han inte utfört alla klassprov, ifall han enligt ledarna deltagit särskilt aktivt i verksamheten. Förutom klassproven kan en scout också utföra specialmärken.

Äventyrsscoutens klassprov

Äventyrsscoutsigillet (III-klassmärket)

Gamla III-klassmärket

Knopar och rep

1. Jag kan slå och använda sjömansknop, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part

Orientering

2. Jag kan läsa karta och använda kompass
3. Jag orienterar tillsammans med en mera erfaren orienterare
4. Jag vet vad man skall göra då man gått vilse

Naturkunskap

5. Jag känner till allemansrätten och vet hur man uppför sig i naturen
6. Jag lär mig isvett och känner till tecknen på svag is
7. Jag kan rädda en som har gått ner sig samt mig själv ur en vak
8. Jag kan använda mina personliga mått
9. Jag kan sortera avfall

Utrustning

10. Jag kan tryggt hantera och sköta kniv, yxa och såg
11. Jag vet hurdan en bra utfärdsutrustning är
12. Jag kan packa ryggsäck (rinkka)

Matlagning och eld

13. Jag kan laga mat på och sköta stormkök (trangia)

Första hjälp

14. Jag kan sköta små sår och stilla näsblod
15. Jag vet vad man skall göra då man stukat foten
16. Jag vet hur man tillkallar ambulans, brandkår och polis

Verksamhet

17. Jag deltar i en förläggning eller hajk

Scouting och kåren

18. Jag känner till berättelsen om B-P och legenden om S:t Göran
19. Jag känner till scoutdräkten samt de vanligaste scoutsymbolerna och -sederna
20. Jag vet vad färgerna på kårhalsduken betyder
21. Jag lär mig äventyrsscoutens ideal
22. Jag gör en god gärning varje dag i en veckas tid
23. Jag kan använda Finlands flagga och vet hur man beter sig vid flagghissning och -halning

Spejarscoutens klassprov

Spejarscoutsigillet (II-klassmärket)

Knopar och rep

1. Jag kan slå totalt tio knopar
2. Jag kan göra tvär-, kryss- och trefotssurrning
3. Jag kan kojla rep

Orientering

4. Jag orienterar på egen hand
5. Jag kan finna väderstreck med hjälp av tecken i naturen

Naturkunskap

6. Jag vet vad en nationalpark är och känner till min närmaste nationalpark
7. Jag känner igen de vanligaste djurspåren
8. Jag känner igen de vanligaste fiskarna

Utrustning

9. Jag kan använda och sköta stormlykta
10. Jag kan sätta upp, ta ner och vårda vindskydd och nigertält
11. Jag vet hur man bäst klär sig för olika temperaturer och väder

Matlagning och eld

12. Jag kan göra upp och släcka eld i enlighet med god scoutsed
13. Jag kan sitta eldvakt vid en kamin

Första hjälp

14. Jag kan spjäla och lägga tryckförband
15. Jag kan ge första hjälp vid bränn- och köldskador
16. Jag kan ge första hjälp åt en avsvimmad eller medvetslös patient som andas
17. Jag kan transportera en skadad person

Verksamhet

18. Jag deltar i ett scoutläger
19. Jag planerar och håller ett scoutmöte

Scouting och kåren

20. Jag känner till scoutingens historia internationellt och i Finland
21. Jag lär mig spejarscoutens ideal
22. Jag kan hissa och hala Finlands flagga

Explorerscoutens klassprov

Explorerscoutsigillet (I-klassmärket)

Knopar och rep

1. Jag kan slå kort- och ögonsplits
2. Jag kan tagla rep
3. Jag bygger en avancerad lägerkonstruktion, t.ex. lägerport, matbord eller latrin

Orientering

4. Jag deltar i en nattorientering
5. Jag kan planera och sätta ut en orientering
6. Jag övar skallgång nattetid
7. Jag kan använda koordinater

Naturkunskap

8. Jag kan korsa vattendrag
9. Jag känner till de vanligaste stjärntecknen
10. Jag känner till vilka svampar och bär man kan äta

Utrustning

11. Jag kan sätta upp, ta ner och vårda halvplutonstält

Matlagning och eld

12. Jag kan använda gaskök
13. Jag vet hur man torkar mat
14. Jag tillreder mat över öppen eld
15. Jag känner till grunderna i hur man rensar fisk
16. Jag kan göra upp eld i svåra förhållanden, t.ex. med färsk/fuktig ved eller utan tändstickor
17. Jag känner till olika eldtyper och vad de är bra för

Första hjälp

18. Jag går Finlands röda kors grundkurs i första hjälpen (Fhj 1 & 2)
19. Jag känner till Finlands Scouters säkerhetsföreskrifter för utfärds- och lägerverksamhet

Verksamhet

20. Jag planerar och håller ett vargungemöte
21. Jag deltar i en scoutfärdighetstävling
22. Jag deltar i kårens årsmöte
23. Jag genomför kårens förstaklassvandring tillsammans med högst två scoutkamrater

Scouting och kåren

24. Jag känner till kårens historia
25. Jag känner till kårens, distriktets och förbundets verksamhet och organisation
26. Jag lär mig explorerscoutens ideal

Mera information om klassproven

Munksnäs Spejarna följer inte det nya scoutprogrammets märkessystem utan tog våren 2010 i bruk ett eget system som är en kompromiss mellan det gamla och det nya systemet, men i första hand följer det gamla. Orsaken till detta är att det nya systemet är onödigt invecklat, att det inte i tillräckligt hög grad uppmuntrar till individuellt initiativtagande, och att det inte koncentrerar sig på de kunskaper och färdigheter som är viktigast enligt vår kår.