Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Äldre vargungar

Mötestid: Onsdag 17:30–18:30
Ledare: Niklas Pajunen och Yann Jorelle
Medlemmar: Äldre vargungar (åk 3)

Vi är utomhus nästan varje möte, så ta kläder enligt väder.

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2019 och våren 2020