Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Styrelser

  Kårchef Vicekårchef Kårsekreterare Kårekonom
2019 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Niklas Pajunen
2018 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Niklas Pajunen
2017 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Niklas Pajunen
2016 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Niklas Sved
2015 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Niklas Sved
2014 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2013 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2012 Erik Sandström John Sundberg Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2011 Petter Selenius John Sundberg Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2010 Petter Selenius John Sundberg Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2009 Petter Selenius John Sundberg Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2008 Petter Selenius Victor Fagerlund Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2007 Petter Selenius Victor Fagerlund Joakim Gunst Sebastian Björkbom
2006 Petter Selenius Patrik Buch Lund Mats Forss Sebastian Björkbom
2005 Petter Selenius Patrik Buch Lund Mats Forss Sebastian Björkbom
2004 Petter Selenius Patrik Buch Lund Mats Forss Sebastian Björkbom
2003 Patrik Buch Lund Anders Lindh Mats Forss Sebastian Björkbom
2002 Patrik Buch Lund Anders Lindh Mats Forss Carl-Gustaf Henriksson
2001 Patrik Buch Lund Anders Lindh Mats Forss Carl-Gustaf Henriksson
2000 Patrik Buch Lund Sebastian Björkbom Mats Forss Carl-Gustaf Henriksson
1999 Patrik Buch Lund Markus Juvala Mats Forss Carl-Gustaf Henriksson
  Medlem Medlem Medlem Medlem
2019 Ivar Vuori Jonathan Gripenberg Carl Backlund Yann Jorelle
2018 Ivar Vuori Jonathan Gripenberg Carl Backlund Yann Jorelle
2017 Lars Huldén Jonathan Gripenberg Emil Lyytikkä Yann Jorelle
2016 Emil Warras Jonathan Gripenberg Emil Lyytikkä Niklas Pajunen
2015 Emil Warras Jonathan Gripenberg Emil Lyytikkä Niklas Pajunen
2014 Emil Warras Jonathan Gripenberg Emil Lyytikkä Niklas Pajunen
2013 Emil Warras Jonathan Gripenberg Emil Lyytikkä
2012 Emil Warras Jonathan Gripenberg Rolf Kottelin
2011 Erik Sandström Jonathan Gripenberg Victor Fagerlund Niklas Sved
2010 Erik Sandström Jonathan Gripenberg Victor Fagerlund Niklas Sved
2009 Erik Sandström Jonathan Gripenberg Victor Fagerlund Niklas Sved
2008 Erik Sandström Jonathan Gripenberg John Sundberg Niklas Sved
2007 Patrick Buch Lund Mats Forss John Sundberg Markus Juvala
2006 Victor Fagerlund Joakim Gunst John Sundberg Markus Juvala
2005 Victor Fagerlund Joakim Gunst Anders Lindh Markus Juvala
2004 Victor Fagerlund Joakim Gunst Anders Lindh Markus Juvala
2003 Petter Selenius Lucas Malmgren Markus Nordström Markus Juvala
2002 Sebastian Björkbom Lucas Malmgren Markus Nordström Markus Juvala
2001 Sebastian Björkbom Lucas Malmgren Markus Nordström Markus Juvala
2000 Marcus Wasastjerna Lucas Malmgren Markus Nordström Markus Juvala
1999 Marcus Wasastjerna Lucas Malmgren
Anders Lindh