Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Röde Orm 06

Röde Orm 06 var ett vargungeläger på Villinge 9-11 juni 2006 som ordnades som ett samarbete bland en grupp kårer från huvudstadsregionen. Orsaken till att ett skilt vu-läger ordnades var att förbundslägret WIK senare under sommaren enligt deltagarkårerna inte lämpar sig så bra för vargungar.

I Röde Orm deltog ca 70 vargungar och dryga 20 ledare. Munksnäs Spejarna bidrog med ett äventyrsövningspass med hinderbana och andra uppgifter. Vädret var under veckoslutet vackert och lägret överlag lyckat.

Bilder