Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Paleo 2010

Paleo 2010 var Munksnäs Spejarnas kårläger för vargungar och äventyrsscouter. Lägret ordnades i Noux nära Lärkans stuga 29.7–1.8.2010. I lägret deltog fem vargungar, sju äventyrsscouter och tio ledare. Erik och Jonathan ansvarade till en stor del för lägerplaneringen. Lägerchef var Joakim Gunst.

Bilder