Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Nothamn 04

Sommaren 2004 deltog kåren som omväxling i sjöscoutlägret Nothamn VI för kårer i FiSSc. Lägret hölls på arméns ö Örö sydväst om Hangö, och gick i skärgårdsanda med segling och allt annat som hör till. Kårens ledare ordnade ett äventyrsprogrampass som var omtyckt bland scouterna. Vädermässigt var lägerveckan nästan den enda veckan med riktigt sommarväder under hela sommaren.

Bilder