Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Lärkans 2012

Den 6–7 oktober höll kåren sin årliga höstförläggning i strålande höstväder vid Lärkans i Noux. Till programmet hörde patrullrådd, orientering, pyssel, lekar, bastu och god mat. I förläggningen deltog totalt över 40 scouter och ledare, vilket är mera än i något kårevenemang på många år.

Bilder