Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Lärkans 07

Den 6-7 oktober 2007 höll Munksnäs Spejarna sin årliga höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Vädret var mulet men varmt. På programmet stod bl.a. patrullrådd, kasino, skallgångsövning och stolbygge. I förläggningen deltog 12 vargungar, 10 patrullscouter, två rovrar och 10 ledare.

Bilder