Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

En värld - ett löfte 07

En värld - ett löfte 07 var Munksnäs Spejarnas och Munksnäs Flickscouters gemensamma sommarläger på Porkala 6-9 juni 2007. Veckoslutet efter lägret, 9-10 juni, åkte patrullscouterna vidare upp till Tammerfors för att fira Scoutingens 100-årsjubileum på Finlands Scouters Storfest 2007. I lägret deltog nästan 20 vargungar, ungefär 20 scouter och 15 ledare. Lägerchef var Janina Taimitarha (Jansku).

Bilder