Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/19

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/19 | Höstförläggning

Sommarlägret Rio Papagayo är bakom oss, och det är dags för scoutmötena att dra igång igen. Höstens huvudevenemang för hela kåren är som vanligt höstförläggningen vid Lärkans i Noux, som är lite tidigare än normalt i år på grund av att vi i oktober arrangerar scoutfärdighetstävlingen Scoutskaban.

Hänt i kåren

Den 4–5 maj begav sig Munksnäs Spejarna på vårhajk till Kytäjä-Usmi friluftsområde, en ny hajkdestination för oss. Under dagarna vandrade vi, och övernattningen skedde på en fin udde vid Suolijärvi. Totalt deltog nio scouter och sex ledare i hajken.

Den 30 maj ordnade vi vårkarneval tillsammans med Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Scoutvänner. Målet med karnevalen var att samla ihop pengar för renoveringen av Scoutkällaren. Karnevalen var välbesökt och lyckad. Ett stor tack till alla som hjälpte till!

Den 30 juli–4 augusti ordnade vi sommarlägret Rio Papagayo tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Lägret inleddes med en paddling längs med Svartsån. Andra halvan av lägret bestod av en traditionell lägerdel vid Köttboda i Borgå, med mexikanskt tema. Från Munksnäs Spejarna deltog 17 scouter och nio ledare. Lägerchef var Jonathan Gripenberg.

På kommande

Höstens scoutmöten börjar vecka 35. Gruppindelningen för veckomötena är i år följande:

 • Yngre vargungar (åk 2): onsdag 18:30–19:30 (första mötet 28.8)
 • Äldre vargungar (åk 3): onsdag 17:30–18:30 (första mötet 28.8)
 • Yngre patrullen (åk 4–6): tisdag 18:00–19:00 (första mötet 27.8)
 • Äldre patrullen (åk 7–9): tisdag 19:00–20:00 (första mötet 27.8)

Detaljerat mötesprogram hittar du på kårens hemsida.

Den 21–22 september ordnar Munksnäs Spejarna sin traditionella höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla kårmedlemmar är välkomna att tillbringa veckoslutet i höstskogen! Mera info om förläggningen följer med dagordern. Sista anmälningsdag är söndagen 15 september.

Den 19–20 oktober arrangerar Munksnäs Spejarna Scoutskaban. Scoutskaban är en scoutfärdighetstävling för svenskspråkiga scout från huvudstadsregionen, och vår kår ansvarar i år för arrangemangen. Vi behöver många som kan hjälpa till som kontrollanter och med support, så kårmedlemmar och föräldrar som är intresserade får gärna kontakta Erik eller Jocke. Platsen är hemlig för deltagare, men är på rimligt köravstånd från Helsingfors. Kontrollanterna sover inomhus.

Renoveringen av Scoutkällaren kommer enligt planerna att påbörjas under hösten. Vi har samlat in en stor del av pengarna vi behöver för renoveringen, men saknar ännu en del, så om du ännu känner för att donera för ett gott ändamål så passa på att göra det! Mera info finns på adressen www.scoutkallaren.fi.

Under hösten ordnar Finlands Svenska Scouter många kurser och evenemang. Sista anmälningsdag för största delen av de här är 15 september. Information om evenemangen finns i FiSSc händelsekalender. Anmäl dig direkt i Kuksa via länkarna i FiSSc händelsekalender. Om du behöver hjälp med Kuksa kan du följa instruktionerna på vår hemsida eller kontakta kårsekreterare Jocke. Här är några av evenemangen (mera info i händelsekalendern):

 • Lärkans hösttalko 26.9 för explorerscouter och äldre
 • Akela- och kaptensutbildning 5–6.10 i Tammerfors
 • Grundutbildningen för scoutledare 11–13.10 och 22–24.11 i Åbo
 • Första hjälpen uppdatering 28.10 kl. 18–21 i Helsingfors
 • Spejardagar för spejarscouter 16–17.11 i Åboland
 • Gruppledarutbildning för explorerscouter 16–17.11 i Jakobstad
 • Första hjälpen 1-kurs 23–24.11 i Österbotten

Understöd för deltagaravgifter: Kom ihåg att alla kårmedlemmar kan ansöka om understöd för deltagaravgifter till läger, hajker, förläggningar, kurser och andra evenemang. Understöden betalas i första hand från kårens grundares, Gunnar ”Fakiren” Fagerlunds minnesfond. Ansök om understöd genom att skicka en e-post med kort motivering till kårchef Erik Sandström.