Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/18

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/18 | Höstförläggning

Med ett roligt läger och en spännande Islandsvandring bakom oss är det äntligen höst och det innebär förstås regelbundna scoutmöten. Vi har redan många nya vargungar som blivit medlemmar i kåren, vilket alltid är roligt. Höstens huvudevenemang är som vanligt höstförläggningen, som i år har temat James Bond. Vi hoppas se så många som möjligt av er i Noux skogar!

Hänt i kåren

Den 4–6 maj var en grupp på 13 scouter och fyra ledare på vårhajk i Seitseminen nationalpark. Vi vandrade bland kärr, och delar av rutten var översvämmad. Under de senaste tre åren har vi två gånger ordnat vårhajk på en helt ny plats, och vi ser fram emot att fortsätta upptäcka nytt.

Den 7–10 juni håll kåren sommarlägret Da Vinci vid Bruksträsket i Ingå. I lägret deltog 13 scouter och tio ledare. Under lägret paddlade vi mycket, och hade även en del konstnärligt program.

Den 14–22 juli var 16 explorerscouter och ledare på vandring i Kerlingarfjöll på Island. Denna vandring hade vi sett fram emot och planerat länge, och den var mycket lyckad. Rutten gick bl.a. genom Hveradalir, en stor dal fylld med varma källor.

Bilder från alla tre evenemangen hittar du på kårens hemsida.

På kommande

Den 13–14 oktober ordnar kåren höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Temat för i år är James Bond. Alla kårmedlemmar är välkomna att tillbringa veckoslutet i höstskogen! Mera info följer med dagordern.

Söndagen 4 november besöker spejarscouter och äldre Megazone. Med oss kommer Munksnäs Flickscouter, så det här är en bra möjlighet att lära känna vår systerkår bättre och utmana dem i en vänskaplig kamp. Mera info skickas ut senare.

Under hösten ordnar Finlands Svenska Scouter många kurser och evenemang. Sista anmälningsdag för största delen av de här är 15 september. Information om evenemangen finns i FiSSc händelsekalender. Anmäl dig direkt via länkarna i FiSSc händelsekalender eller genom att kontakta Ivar Vuori. Kontakta gärna Ivar om du har frågor.

Understöd för deltagaravgifter: Kom ihåg att alla kårmedlemmar kan ansöka om understöd för deltagaravgifter till läger, hajker, förläggningar, kurser och andra evenemang. Understöden betalas i första hand från kårens grundares, Gunnar ”Fakiren” Fagerlunds minnesfond. Ansök om understöd genom att skicka en e-post med kort motivering till kårchef Erik Sandström.