Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/17

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/17

Sommarens höjdpunkt var lägret Tidsmaskinen i Lojo, vilket vi ordnade tillsammans med Spejarna H:fors och Nybyggarna. Lägret började med en hajk från Karkali naturreservat via Torhola grotta och med en vattenöverskridning till lägerområdet vid Partioniemi. På lägret byggde vi NASA:s raketer, var med då Titanic gick på grund, och målade med Picasso. Nu på hösten har vi vår traditionella höstförläggning, men besöker även Åland för att pröva på radioscouting. Under året ser vi också fram emot vår vandring på Island nästa sommar.

Hänt i kåren

Den 15 maj ordnade kåren vårfest tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Axel Lyytikkä tilldelades explorerscoutsigillet.

Den 20–21 maj var kåren på vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. Scouterna vandrade till hajkplatsen från starten vid Meiko, och på kvällen grillade vi som vanligt gourmetmat. I hajken deltog 11 scouter och fem ledare.

Den 4 juni ordnade vi en dagsutflykt för invandrarfamiljer tillsammans med Munksnäs Flickscouter och Svenska.fi i Nybondas friluftsområde i Nordsjö. Barnen fick bland annat spela naturbingo, göra en naturstig och steka plättar på klipporna.

Den 22–29 juli ordnade vi sommarlägret Tidsmaskinen tillsammans med Spejarna H:fors och Nybyggarna. Lägerområdet var Partioniemi vid Lojosjön. På lägret firade vi Spejarna H:fors 100-åriga historia genom att uppleva händelser från det senaste seklet. I lägret deltog totalt 54 scouter och 25 ledare. Lägret avslutades med ett stort lägerbål.

Den 19–20 augusti var kårens explorerscouter och ledare på ledarveckoslut i Pojo. Vi planerade årets evenemang och möten, badade bastu och åt gott. Totte, Julius och Amos tilldelades spejarscoutsigillet och Ivar Vuori explorerscoutsigillet.

På kommande

Säsongsstart: Höstens veckomöten går till enligt följande:

  • Vargungarna (åk 2–3) håller möten onsdag kl. 18–19. Vargungeledare är Niklas Pajunen och Lars Huldén.
  • Äventyrsscouterna (åk 4–5) håller möten tisdag kl. 18–19. Patrulledare är Ivar Vuori och vicepatrulledare Totte Kassila.
  • Spejarscouterna (åk 6–8) håller möten tisdag kl. 19–20. Patrulledare är Axel Lyytikkä och vicepatrulledare Julius Forsgård.

Första mötet för äventyrsscouterna och spejarscouterna är gemensamt tisdagen 22.8 kl. 18, efter det håller åldersgrupperna skilda möten. Första mötet för vargungar är onsdagen 23.8 kl. 18. På mötet kan även nya medlemmar anmäla sig till kåren. Mötesprogrammet hittar du på kårens hemsida.

Den 14–15 oktober ordnar kåren traditionell höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla kårmedlemmar är välkomna med! Mera info skickas ut senare.

Den 21–22 oktober åker kårens spejarscouter och äldre till Åland för att delta i JOTA, dvs. Jamboree on the Air. Bosse Ahlnäs lär oss om radioscouting, som kåren aktivt höll på med på 70- och 80-talet. Vi hoppas även hinna besöka Ålands fina natursevärdheter. Mera info skickas ut senare.

Den 14–22 juli åker explorerscouter och äldre från kåren på vandring till Island. Vandringen planeras under året och mera info skickas ut senare.

Under hösten ordnar Finlands Svenska Scouter många kurser och evenemang. Sista anmälningsdag för största delen av de här är 15 september. Information om evenemangen finns i FiSSc händelsekalender. Anmäl dig genom att kontakta Lars Huldén eller direkt via länkarna i FiSSc händelsekalender. Om du har frågor kan du kontakta Lasse.

Understöd för deltagaravgifter: Kom ihåg att alla kårmedlemmar kan ansöka om understöd för deltagaravgifter till läger, hajker, förläggningar, kurser och andra evenemang. Understöden betalas i första hand från kårens grundares, Gunnar ”Fakiren” Fagerlunds minnesfond. Ansök om understöd genom att skicka en e-post med kort motivering till kårchef Erik Sandström.