Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/17

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 2/17 | Vårhajk 2017

Under vintern har kåren hållit årsmöte och valt en ny styrelse, hjälpt till med vintermästerskap och ordnat vårhajk. I maj är det dags för vårfest, som fungerar på samma sätt som förra året, dvs. även föräldrar är välkomna med! Kort efter det är det vårhajk i Sjundeå, som i år följer vårt traditionella koncept med vandring och god grillmat. På sommaren är det dags för sommarlägret Tidsmaskinen, kom ihåg att anmäla dig!

Hänt i kåren

Söndagen 12 februari höll kåren årsmöte. Niklas Pajunen valdes till ny kårekonom, Lars Huldén till uppdragschef (ett nytt styrelseuppdrag med ansvar för bl.a. handslag, utbildning och ledarnas välmående), och Yann Jorelle till materialförvaltare. Niklas Sved och Emil Warras avgick från styrelsen. På årsmötet tilldelades även FS förtjänsttecken i brons till Carl Backlund och FiSSc tacksamhetstecken av III klass till John Sundberg

Den 4–5 mars höll kåren tillsammans med Munksnäs Flickscouter en kontroll på Finlands Scouters vintermästerskap i scoutfärdigheter, VinterFiSSce.

Den 12–13 mars ordnade kåren vinterhajk vid Kopparnäs. Programmet bestod av bl.a. vandring, orientering och vaksimning för de tuffaste. I hajken deltog fem äventyrsscouter, fem spejarscouter och åtta ledare.

På kommande

Den 15 april är sista anmälningsdag för sommarens FiSSc-evenemang. Under året finns fyra anmälningsdeadlines för FiSSc-evenemang: 15.1, 15.4, 15.9 och 15.11. Mera info har skickats ut av uppdragschef Lars Huldén och finns i evenemangskatalogen på kårens hemsida.

Den 24 april tilldelas Axel Lyytikkä och Ivar Vuori Mannerheimspännet av II klass. Spännet tilldelas 17–18-åriga scouter ”som i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.” Gratulationer!

Måndagen den 15 maj kl. 18:00-19:30 ordnar vi vårfest tillsammans med MFL på Fölisön. Vi börjar med gemensamt program, efter det märkesutdelning och till slut korvgrillning. Samling vid glasskiosken vid Fölisöbron. Även föräldrar är välkomna med.

Den 20–21 maj ordnar kåren sin traditionella vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. På hajken vandrar vi i Sjundeåskogarna, grillar god mat och övernattar i vindskydd. Alla äventyrsscouter och äldre är välkomna med! Mera info följer med nästa dagorder.

Den 4 juni ordnar vi en dagsutflykt för invandrarfamiljer i Nybondas. Utflykten ordnas i samarbete med Munksnäs Flickscouter och Svenska.fi, som är en förening för de invandrare som väljer att integrera sig på svenska i Finland.

Den 22–29 juli (26–29 juli för vargungar och äventyrsscouter) är det dags för sommarlägret Tidsmaskinen vid Partioniemi i Lojo. Info om lägret har skickats ut till alla medlemmar och finns också på kårens hemsida. Sista anmälningsdag är 8.5.