Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/16

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/16 | Höstförläggning

Vårens och sommarens program har varit mera varierat än vanligt. Den mycket lyckade vårhajken var i Repovesi nationalpark efter många år i Sjundeå. På sommaren var det skilda läger för vargungarna och äventyrsscouterna (Ratatosk), spejarscouterna (FiSScFjäll) och explorerscouterna och ledarna (Roihu). Nu har höstens möten börjat och det är dags att se fram emot höstförläggningen och mycket annat!

Hänt i kåren

Den 16.5 ordnade kåren våravslutning tillsammans med Munksnäs Flickscouter.

Den 20–22.5 var kåren på vårhajk i Repovesi nationalpark.

Den 9–12.6 ordnade vi sommarlägret Ratatosk tillsammans med Munksnäs Flickscouter.

Den 9–15.6 deltog fyra av våra spejarscouter i FiSSc lapplandsläger FiSScFjäll V vid Kåtan i Muonio.

Den 20–28.7 deltog en grupp explorerscouter och ledare i Finlands Scouters storläger Roihu i Evois.

Den 3–14.8 deltog Emil Lyytikkä i Roverway i Frankrike.

Den 13–14.8 höll kårens ledare planeringsveckoslut i Pojo tillsammans med MFL.

På kommande

Onsdagen den 12.10 ordnar kåren ledarstadsmanövern Battle of the Bands. Det här är en kvälls-tävling för vuxna scouter i Helsingfors centrum. Spejarscouter och äldre får gärna komma med som kontrollanter, kontakta i så fall ansvariga ledare Jocke Gunst (jocke@munksnasspejarna.fi).

Den 15–16.10 ordnar kåren höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla kårmedlemmar är väl-komna med att njuta av den vackra höstskogen! I år får även icke-scouter komma med så om du har en kompis som vill pröva på scouting så kan du tipsa honom. Mera info följer med dagordern.

På självständighetsdagen 6.12 ordnar vi tillsammans med Munksnäs Scoutvänner och Munksnäs Flickscouter vår traditionella scoutbasar. Eftersom vi inte kan vara i Scoutkällaren kommer basaren i år att ordnas på ny plats. Mera info följer i nästa dagorder.

Referensnummer: För att underlätta kontroll av deltagaravgifter kommer vi att börja använda refe-rensnummer för alla kårevenemang. Varje kårmedlem får ett eget referensnummer som används både för medlemsavgiften och för alla evenemangsbetalningar. Listan på referensnummer skickas ut med dagordern och upprätthålls på adressen bit.ly/mspreferens. Om du har frågor eller tappar bort ditt re-ferensnummer kan du kontakta kårekonom Niklas Sved (sved@munksnasspejarna.fi).

Under hösten ordnar Finlands Svenska Scouter många kurser och evenemang. Sista anmälningsdag för största delen av de här är 15.9. Anmäl dig genom att kontakta Jocke Gunst (e-post ovan) eller direkt via länkarna i FiSSc händelsekalender på adressen www.scout.fi/nyheter/handelser. Här är en lista på några av evenemangen, mera info finns i händelsekalendern eller fås av Jocke.

Spejarscouter

  • Spejardagar. 12–13.11. Metsäpirtti, Tusby. Avgift 40 €. Ett veckoslutsevenemang endast för spejarscouter där du lär dig nya färdigheter och lär känna scouter från andra kårer.
  • Första hjälpen 1 -kurs. 4, 6, 11 & 13.10 (4 kvällar). Scoutstationen, Helsingfors. Avgift 40 €. Kursdeltagaren måste ha fyllt 13 år när kursen börjar. Du får en bok och efter avklarad kurs ett intyg som är i kraft 3 år.

Explorerscouter

  • Gruppledarutbildning för explorerscouter. 12–13.11. Metsäpirtti, Tusby. Avgift 40 €. En inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter.
  • Första hjälpen 1 -kurs. 4, 6, 11 & 13.10 (4 kvällar). Scoutstationen, Helsingfors. Avgift 40 €. Kursdeltagaren måste ha fyllt 13 år när kursen börjar. Du får en bok och efter avklarad kurs ett intyg som är i kraft 3 år.
  • Första hjälpen 2 -kurs. 4, 6, 11 & 13.10 (4 kvällar). Scoutstationen, Helsingfors. Avgift 40 €. Deltagaren måste ha ett giltigt intyg från Första hjälpen 1.

Roverscouter och äldre ledare

  • Grundutbildning för scoutledare. 30.9–2.10 och 11–13.11. Kronvik lägergård, Vasa. Kursen hör till alla scoutledares utbildning och består av två kursveckoslut: evenemangsledare och kårledare. Efter avklarad kurs och ledarskapsövning tilldelas ledaren scoutledarfullmakt.
  • UTEGourmet. 1–2.10, västra Nyland. Avgift meddelas senare. Kurs i hur du lagar delikat mat i skogsförhållanden!
  • Första hjälpen 2 -kurs. 4, 6, 11 & 13.10 (4 kvällar). Scoutstationen, Helsingfors. Avgift 40 €. Deltagaren måste ha ett giltigt intyg från Första hjälpen 1.

Understöd för deltagaravgifter: Kom ihåg att alla kårmedlemmar kan ansöka om understöd för deltagaravgifter till läger, hajker, förläggningar, kurser och andra evenemang. Understöden betalas i första hand från kårens grundares, Gunnar ”Fakiren” Fagerlunds minnesfond. Ansök om understöd ge-nom att skicka en e-post med kort motivering till kårchef Erik Sandström (erik@munksnasspejarna.fi).