Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/16

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 2/16

Vi har äntligen fått situationen med kårlokalen löst och har nu ett nytt fint utrymme till förfogande på Ulfsbyvägen 11. Det här betyder att vi igen kan sätta full fokus på verksamheten. I maj är det som vanligt vårhajk. Lägersommaren kommer att ha ovanligt mycket variation, med skilda läger för vargungar och äventyrsscouter (Ratatosk i Svartå), spejarscouter (FiSScFjäll i Muonio) och explorerscouter och ledare (Roihu i Evois).

Hänt i kåren

Söndagen 7.2 höll kåren årsmöte. Styrelsen från förra året omvaldes i sin helhet. Carl Backlund tog över som källarfogde efter Jonathan Gripenberg och är därmed kårens huvudansvarsperson i ärenden gällande Scoutkällaren och den nya tillfälliga kårlokalen.

Tisdagen 8.3 höll vi vårt första möte i vår nya kårlokal på Ulfsbyvägen 11. Kårlokalen är ett hobbyutrymme i källaren som är riktigt lämpligt för vår verksamhet. Tillsammans med Munksnäs Flickscouter kommer vi att hålla alla våra möten på Ulfsbyvägen 11 så länge Scoutkällaren är avstängd för skolans renovering.

Den 12–13.3 ordnade kåren vinterhajk vid Kopparnäs tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Vädret på lördagen var mycket vackert och vi vandrade en del, men hann också bland annat steka plättar över öppen eld. I hajken deltog totalt nio scouter och åtta ledare.

På kommande

Den 24.4 tilldelas Niklas Pajunen och Yann Jorelle Mannerheimspännet av II klass. Spännet tilldelas 17–18-åriga scouter ”som i sin scout- och övriga verksamhet har bundit sig till scoutingens värderingar och förtjänstfullt och entusiastiskt utfört sina scoutuppdrag.” Gratulationer!

Måndagen 16.5 håller vi våravslutning med Munksnäs Flickscouter. Mera info följer senare.

Den 21–22.5 ordnar kåren vårhajk för alla äventyrsscouter och äldre. Mera info skickas ut senare.

Den 9–12.6 ordnar kåren sommarlägret Ratatosk för vargungar och äventyrsscouter tillsammans med Munksnäs Flickscouter i Svartå, Raseborg. För äventyrsscouter börjar lägret på torsdag morgon och för vargungar på fredag morgon. Mera info skickas ut så småningom.

Den 9–15.6 deltar fem av kårens spejarscouter i FiSSc lapplandsläger FiSScFjäll V vid Kåtan i Muonio. Lägret består bl.a. av en vandring i Pallasfjällen. FiSScFjäll är ett läger endast för spejarscouter som ordnas vart tredje år. I år är lägret populärare än vanligt med över 60 anmälda scouter.

Den 20–28.7 deltar ca tio explorerscouter och ledare från kåren i Finlands Scouters storläger Roihu i Evois. Roihu är ett läger för alla Finlands scouter och internationella gäster och har redan över 16 000 anmälda. Anmälningen till lägret stängde i januari men en efteranmälning till ett högre pris är ännu öppen till 24.4 eller så länge det finns plats.