Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/15

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/15 | Höstförläggning

Höstens möten har dragit igång för några veckor sedan, kvällarna börjar bli mörka, och det betyder att det snart är dags för kårens årliga höstförläggning. Förläggningen ordnas i år lite senare än normalt, under Alla helgons dag 31.10–1.11. Under hösten ordnar vi också förstaklassvandring för explorer- och roverscouterna. I december är det dags för Scoutbasaren och julfest. Vi önskar en scoutig höst till alla medlemmar!

Hänt i kåren

Den 18.5 höll kåren våravslutning tillsammans med Munksnäs Flickscouter.

Den 6–7.6 ordnade kåren en paddling i Sjundeå för explorerscouter och ledare.

Den 29.7–3.8 ordnande Munksnäs Spejarna tillsammans med Munksnäs Flickscouter sommarlägret Kampen mot K. Vi började med läger i tre dagar i Fiskars skogar och gav oss efter det ur på en cykeltur genom Västra Nyland, med övernattningar vid Fagervik och Kopparnäs och avslutning i Kyrkslätt.

Den 15–16.8 höll kåren planeringsveckoslut för explorerscouter och ledare i Pojo. Under veckoslutet beslöt vi att Petter Selenius tar över uppgiften som explorerscoutansvarig efter Calle Backlund. Ett stort tack till Calle, som ansvarat för explorerscoutverksamheten sedan hösten 2011!

På kommande

Den 10–11.10 håller kåren förstaklassvandring för explorerscouter och roverscouter.

Den 24–25.10 deltar fem av kårens explorerscouter i explorerdagarna i Ekenäs.

Den 31.10–1.11 håller kåren höstförläggning vid Lärkans i Noux. Mera info följer med dagordern.

Den 6.12 kl. 12–14 ordnar kåren den traditionella Scoutbasaren tillsammans med Munksnäs Flickscouter i Scoutkällaren. Mera info följer senare.

Den 16.12 kl. 19–20 ordnar kåren julfest i Scoutkällaren. Mera info följder med nästa dagorder.

Den mest aktuella kalendern hittar du på kårens hemsida.