Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/15

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 2/15

Under vårvintern har Munksnäs Spejarna ordnat årsmöte, valt ny kårekonom, och varit på traditionell vinterhajk i Sibbo. Även veckoverksamheten har fortsatt livligt. Under maj ordnar vi vårhajk och våravslutning, som även föräldrarna i år är välkomna till. Och i juli–augusti blir det äntligen dags för Kampen mot K, vårt sommarläger i Fiskars och Västra Nyland tillsammans med Munksnäs Flickscouter!

Hänt i kåren

Den 23.2 höll kåren årsmöte i Scoutkällaren. På mötet valdes en ny kårekonom, Niklas Sved. Tidigare kårekonom Sebastian "Basse" Björkbom avgår efter 14 år i styrelsen. Munksnäs Spejarna är mycket tacksamma över Basses enorma insats under årens lopp! Kårens styrelse för år 2015 är:

Kårchef Erik Sandström Källarfogde Jonathan Gripenberg
Vicekårchef John Sundberg Utbildningsansvarig Emil Warras
Kårsekreterare Joakim Gunst Evenemangsansvarig Emil Lyytikkä
Kårekonom Niklas Sved Materialförvaltare Niklas Pajunen

Den 7–8.3 ordnade kåren vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Förutom det normala programmet kunde vi i år även ordna en ordentlig barkbåtstävling, eftersom bäcken rann bra i det varma vädret. I hajken deltog fem ledare och 9 scouter.

På kommande

Det är dags att betala kårens medlemsavgift för 2015. Fakturan har skickats ut till alla kårmedlemmar.

Den 16–17.5 ordnar vi vårhajk i Sjundeå. Mera info skickas snart ut till alla äventyrsscouter och äldre.

Den 19.5 kl. 18:00–19:30 håller vi våravslutning i Scoutkällaren tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Vi börjar med lite program, delar ut märken, och till slut bjuder vi på glass. Vi hoppas alla kårmedlemmar deltar, och i år är även föräldrar välkomna med!

Den 6–7.6 arrangerar kåren en paddlingsutfärd. Mera info är på kommande!

Den 29.7–3.8 ordnar vi sommarlägret Kampen mot K tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Vi börjar med läger vid Valkjärvi, Fiskars, och efter att vargungarna åkt hem 31.7 så blir det cykeltur i Västra Nyland. Info om lägret skickades ut med förra dagordern och finns också på kårens hemsida. Kom ihåg att anmäla dig senast 19.5!

Den 15–16.8 ordnar kåren ett planeringsveckoslut för ledare och explorerscouter. Vi planerar tillsammans nästa års veckoverksamhet och har roligt tillsammans. Vi hoppas särskilt att alla som är med och drar veckoverksamheten, t.ex. patrulledare och vicepatrulledare, kan delta i veckoslutet. Mera info skickas ut senare.