Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 1/15

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 1/15 | Vinterhajk

Vårens verksamhet har igen dragit igång. Snart är det dags för vinterhajken, som enligt traditionen igen ordnas vid Ormträsk i Sibbo. Vi hoppas på vackert skidväder i år! I maj ordnar kåren vårhajk, och i juni/juli-månadsskiftet är det dags för sommarlägret Kampen mot K med Munksnäs Flickscouter. Lägret ordnas den här gången i Fiskars skogar, och avslutas med en cykeltur i Västnyland.

Hänt i kåren

Den 6 december ordnades scoutbasaren i Scoutkällaren. Inkomsterna från basaren var lite högre än förra året. Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Den 10 december höll kåren julfest i Scoutkällaren. Vi delade ut nya halsdukar och sigill, och åt julgröt och pepparkakor. Niklas Pajunen belönades för en särskilt bra insats för kåren under hösten. I julfesten deltog 20 scouter och sju ledare.

Under hösten och vintern har vi diskuterat en eventuell sammanslagning med Munksnäs Flickscouter. Enligt enkäten som vi skickade ut till alla medlemmar är 59 % positivt inställda till en sammanslagning och 31 % negativt inställda (i Munksnäs Flickscouter är 42 % positivt inställda och 59 % negativt). Eftersom en sammanslagning kräver en ¾ röstmajoritet så tar vi inte ännu i det här skedet upp sammanslagningen till omröstning, utan testar istället på mera intensivt samarbete med flickscouterna under det kommande året.

På kommande

Måndagen den 23.2 kl. 19 ordnas kårens årsmöte i Scoutkällaren. På mötet redogör styrelsen för det gånga året och planerna för 2015. En ny styrelse väljs också på årsmötet. Alla medlemmar är välkomna!

Den 7–8.3 ordnar kåren vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Mera info skickas ut med dagordern till äventyrsscouter och äldre.

Den 16–17.5 ordnar kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. Mera info följer med nästa dagorder.

Den 29.7–3.8 ordnas sommarlägret Kampen mot K i Fiskars skogar tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Lägret avslutas med en cykeltur. Mera info skickas ut under februari.

Understöd för deltagaravgifter: Kom ihåg att alla kårmedlemmar kan ansöka om understöd för deltagaravgifter till läger, hajker, förläggningar, kurser och andra evenemang. Understöden betalas i första hand från kårens grundares, Gunnar "Fakiren" Fagerlunds minnesfond. Ansök om understöd genom att skicka en e-post med kort motivering till kårchef Erik Sandström (erik@munksnasspejarna.fi).