Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/14

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/14 | Höstförläggning

I början av sommaren deltog kårens vargungar i vulägret Mythos i Ingå, och mot slutet av sommaren sågs 2000 scouter, bland dem nästan 30 Munksnäs Spejare, i Finlands Svenska Scouters förbundsläger Atlantis. Vädret var fantastiskt på Atlantis, och lägret erbjöd mycket mångsidigt program och många nya vänner. Nu är vi fulla med energi inför höstens möten, som drar igång vecka 35!

Hänt i kåren

Den 14.5 höll kåren våravslutning.

Den 17–18.5 ordnade kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå.

Den 6–8.6 deltog sex av kårens vargungar i sommarlägret Mythos i Kavalahti, Ingå.

Den 26.7–2.8 deltog Munksnäs Spejarna i FiSSc förbundsläger Atlantis i Syndalen, Hangö. Från kåren deltog sex äventyrsscouter, sex spejarscouter, sex explorerscouter och nio ledare. Dessutom deltog fyra kompisdeltagare (icke-scouter) med kåren. På lägrets hemsida hittar du bilder och videon från lägret. #vivarpåatlantis

På kommande

Följande ändringar har gjorts i kårens ledaruppdrag inför året 2014-2015:

 • Kårchef Erik Sandström är i Chile under hösten. Medan Erik är borta sköter vicekårchef John Sundberg kårchefens uppgifter.
 • Rolf Kottelin tar över som chef för äventyrsscoutavdelningen.

Gruppindelningen är under året 2014-2015 följande:

Grupp Mötestid Ledare
Vargungarna (åk 2-3) Måndag 18-19 Emil L, Eelis, Robert, Oscar
Äventyrsscouterna (åk 4-5) Tisdag 18-19 Victor, Ivar
Yngre spejarscouterna (åk 6) Tisdag 19-20 Niklas, Lars, Axel
Äldre spejarscouterna (åk 7-8) Onsdag 18-19 Yann, Matias
Explorerscouterna (åk 9+)

Onsdag 19-20
(inte varje vecka)

Calle och övriga

Höstens möten drar igång 25–27.8 enligt mötestiderna ovan. Den nyaste informationen om veckomötena hittar du här.

Den 11–12.10 håller kåren höstförläggning vid Lärkans i Noux. Mera info följer med dagordern.

Från och med den här dagordern kommer Kårchefens Dagorder endast att skickas ut per e-post. Endast de medlemmar som vi inte kan skicka dagordern åt digitalt får den per post som tidigare. Meddela ändringar i din e-postadress eller nya adresser till jocke@munksnasspejarna.fi.

Den 15.9 är sista anmälningsdagen för höstens FiSSc-kurser och -evenemang. Anmäl dig per e-post till Jocke (jocke@munksnasspejarna.fi). Nedan finns en lista på några av evenemangen. En komplett lista och beskrivningar finns här.

För spejarscouter:

 • Superhjälte (7–9.11 i Nyland, 40 €)
 • Spejardagar (15–16.11 i Sibbo, 40 €, arrangeras av MSP)

För explorerscouter:

 • Gruppledarutbildning för explorerscouter: Explorerdagar (15–16.11 i Sibbo, 40 €)
 • Explosion: Scout Big Brother 2 (6–7.12 i Kyrkslätt, 40 €)

För ledare:

 • Ledarstadsmanöver (14.10 i Helsingfors)
 • Kårledarträff (16.10 i Helsingfors, anmälning senast 13.10)
 • Roverscout- och ledardagar Så myki betär featuring Atlantis (24–26.10 i Karis)
 • SLöhö (6–7.12 på Lärkans, 10 €)

Första hjälpen -kurser:

 • Första hjälpen 1 (28.9 och 5.10 i Helsingfors, 50 €, deltagaren ska vara minst 13 år)
 • Första hjälpen 2 (8–9.11 i Helsingfors, 50 €, giltigt intyg från Fh 1 krävs)
 • Första hjälpen uppdatering (13.11 i Helsingfors. 10 €)

Tävlingar:

 • ScoutSkaban (20–21.9 i Nyland)
  • Yxan: 5–6 medlemmar, spe, expl och rover
  • Sågen: 3 medlemmar, expl och äldre
  • Motorsågen: 3 medlemmar, ålder tillsammans minst 75 år
 • Raulin Riimit – Höst-FM i scoutfärdighet (4–5.10 i Salo)
  • Blå/Röd: 4 st. 14–18-åringar (sammanlagda åldern högst 68)
  • Brun/Grå: 3 st. 18 år fyllda roverscouter eller ledare