Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/14

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 2/14 | Vårhajk

Vintern är förbi, och med den kårens årsmöte och en ovanligt varm vinterhajk. I maj ordnar kåren vårhajk i Sjundeå, i juni deltar kårens vargungar i vargungelägret Mythos i Ingå, och i juli–augusti deltar resten av kåren i storlägret Atlantis i Hangö. Det är även dags att betala medlemsavgiften.

Hänt i kåren

Den 23 februari höll kåren årsmöte i Scoutkällaren. Niklas "Nipa" Pajunen valdes in som ny, åttonde medlem i styrelsen. För övrigt förblev styrelsen för år 2014 oförändrad:

Kårchef Erik Sandström Medlem Jonathan Gripenberg
Vicekårchef John Sundberg Medlem Emil Warras
Kårsekreterare Joakim Gunst Medlem Emil Lyytikkä
Kårekonom Sebastian Björkbom Medlem Niklas Pajunen

Den 8–9 mars ordnade kåren sin traditionella vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Hajken var betydligt varmare och snöfriare än under de senaste åren. På programmet stod bl.a. orientering, vedhuggning och matlagning. I hajken deltog 10 scouter och fem ledare.

På kommande

Det är dags att betala kårens medlemsavgift för 2014. Fakturan skickas ut till alla kårmedlemmar.

Den 14 maj kl. 18 är det våravslutning i Scoutkällaren. Efter det är det paus i veckoverksamheten tills skolorna börjar på hösten.

Den 17–18 maj håller kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå för äventyrsscouter och äldre. Mera info skickas ut med dagordern.

Den 6-8 juni deltar kårens vargungar i sommarlägret Mythos i Kavalahti, Ingå tillsammans med Munksnäs Flickscouter, Vikingaflickorna, Vikingarna och Porkala. Anmälningsblanketten skickades ut med förra dagordern. Sista anmälningsdag är 15 april.

Den 26.7–2.8 deltar kåren i Finlands Svenska Scouters förbundsläger Atlantis i Syndalen, Hangö. Anmälningen stängdes 15.3, men ledare kan ännu anmäla sig fram till 31.5 på adressen
http://www.atlantis2014.fi/anmalning.