Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/13

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/13 | Höstförläggning

Under sommaren har kåren sökt guld i Klondike och bestigit Kebnekaises topp. Sommarlägret Klondike 2013 ordnades i början av sommaren för kårens yngre medlemmar, medan de äldre i juli begav sig ut på kårens första lapplandsvandring på fem år, och kanske den soligaste hittills. Nu är det dags för höstens möten att dra igång, och i oktober blir det igen förläggning i Noux för alla kårmedlemmar.

Hänt i kåren

Den 4–5 maj deltog kåren i ledartävlingen Amazing Race som i år ordnades av Munksnäs Flickscouter. Segern gick till Calle och Petter. Totalt deltog fem lag i tävlingen. Vi tackar arrangörerna!

Den 15 maj höll kåren våravslutning i Scoutkällaren. Löftesmärken och scouthalsdukar delades ut, och Emil L belönades för ett gott arbete som patrulledare. Totalt deltog 18 scouter och tre ledare.

Den 18–19 maj höll kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. I hajken deltog 12 scouter och sex ledare.

Den 13–16 juni ordnade kåren sommarlägret Klondike 2013 med guldruschtema vid Lappträsk i Sjundeå, en bit från vårhajksplatsen. I lägret deltog 13 vargungar och äventyrsscouter samt åtta ledare.

Den 19–28 juli var 11 scouter och ledare från kåren på lapplandsvandring i Sverige. Vi vandrade Abisko-Nikkaluokta, en rutt på dryga 100 km. På vägen besteg vi Kebnekaises topp. Vädret var under nästan hela vandringen varmt och soligt, och vandringen var överlag mycket lyckad.

Kåren har nu en Facebook-sida. På sidan sätter vi bl.a. ut bilder från evenemang, så som sommarens läger och vandringen. Gilla oss för att följa med vad som händer i kåren!

På kommande

Säsongstarten går i år till enligt följande:

  • Vargungarna (åk 3) har sitt första möte tisdagen 20.8 kl. 18:15-19:00
  • Äventyrs- och spejarscouterna (åk 4-8) har sitt första möte onsdagen 21.8 kl. 19:00
  • Explorerscouterna (åk 9+) har sitt första möte tisdagen 20.8 kl. 19:00

De slutliga mötestiderna meddelas när de slagits fast. Den nyaste informationen om veckomötena hittar du även på [veckoprogramssidan].

Den 12–13 oktober håller kåren höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Mera info följer med dagordern.