Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/12

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/12 | Förläggning

En händelserik vår och sommar är över. I juli–augusti deltog Munksnäs Spejarna i Finlands Svenska Scouters läger Mondo i Syndalen tillsammans med nästan 20 andra kårer. Lägret erbjöd en stor mängd program och var mycket lyckat. Till näst börjar veckomötena för hösten, och i oktober är det dags för kårens höstförläggning i Noux.

Hänt i kåren

Den 24 april ordnade kåren citymanöver för spejar- och explorerscouter. Första plats gick till Mumin från Vikingaflickorna. Grattis!

I maj tilldelades Emil Warras och Rolf Kottelin Mannerheimspännet av II-klass.

Den 9 maj höll kåren våravslutning. Max Warras, Emil Lindström och Niklas Pajunen tilldelades spejarscoutsigillet, och Mathias Backman, Kevin Albrecht och Linus Roslin tilldelades äventyrsscoutsigillet.

Den 12 maj deltog kårens i Helsingfors och Östra Nylands Scouters vargungedag på Högholmen.

Den 19–20 maj ordnade kåren sin traditionella vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå.

Den 29 juli–5 augusti deltog kåren i sommarlägret Mondo i Syndalen, Hangö. Kårens ledare bidrog med att ordna Hawaii-dalen, i vilken scouterna fick pröva på strandaktiviteter som paddling, beachvolley och sandskulptering. Lägret hade totalt över 400 deltagare. Från Munksnäs Spejarna deltog 10 vargungar, 10 scouter och 10 ledare.

På kommande

Säsongstarten går i år till enligt följande:

  • Vargungarna (åk 2-3) har sitt första möte tisdagen 21.8 kl. 18.
  • Scouterna (åk 4+) har sitt första möte onsdagen 22.8 kl. 18.

De slutliga mötestiderna meddelas när de slagits fast. Den nyaste informationen om veckomötena hittar du även på [veckoprogramssidan].

Den 6-7 oktober håller kåren höstförläggning vid Lärkans i Noux. Mera info följer med dagordern.

Finlands Svenska Scouter ordnar många evenemang och kurser under hösten. Kårens nya utbildningsansvariga, Petter Selenius, meddelar närmare om evenemangen till dem det gäller. Du kan även kontakta Petter om du har frågor (pselenius@gmail.com, 040 700 1412).