Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 1/12

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 1/12 | Vinterhajk | Mondo

Vinterns första snö har kommit, och veckomötena har dragit igång för våren. Den 19 februari håller kåren årsmöte i Scoutkällaren, och i mars är det dags för den traditionella vinterhajken i Sibbo. I maj håller kåren vårhajk i Sjundeå, och i juli–augusti deltar vi i sommarlägret Mondo i Syndalen, tillsammans med många andra kårer från FiSSc.

Hänt i kåren

Den 6 december hölls den årliga Scoutbasaren i Scoutkällaren. Basaren var mycket välbesökt och hämtade in lite mera pengar än förra året. Vi tackar alla som hjälpte till med basaren!

Den 15 december höll kåren julfest i Scoutkällaren. Fem nya vargungar fick scouthalsdukar, och Jonathan Gripenberg tilldelades scoutledarfullmakt. Efter det bjöds det på gröt och pepparkakor, och julgubben kom på besök. I julfesten deltog 17 vargungar, fyra äventyrsscouter, sex spejarscouter, fyra explorerscouter och sju ledare.

På kommande

Söndagen den 19 februari kl. 17:00 hålls kårens årsmöte i Scoutkällaren.

Den 3–4 mars hålls kårens traditionella vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Mera info skickas ut med dagordern till äventyrsscouter och äldre.

Den 24 april ordnar kåren citymanöver för spejar- och explorerscouter.

Den 19–20 maj ordnar kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. Mera info med nästa dagorder.

Den 29 juli–5 augusti deltar kåren i sommarlägret Mondo i Syndalen. Lägret är ett av tre läger som ordnas av Finlands Svenska Scouter nästa sommar. Anmälningsblanketten skickas ut med dagordern. Anmäl dig genom att fylla i blanketten och hämta den till din ledare. Sista anmälningsdag är 15.3. Läs mera om lägret på [lägrets hemsida].