Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/11

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/11 | Förläggningslappen

Sommaren börjar närma sig sitt slut. I augusti höll kåren sommarlägret Amazonas 2011 tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Lägret avslutades med en indiankanotspaddling i Valkeala.

I den här dagordern kan du läsa om sommarens evenemang, säsongstarten och höstens förläggning.

Hänt i kåren

Den 7-8 maj ordnade kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. I hajken deltog åtta scouter och tre ledare.

Den 18 maj höll kåren våravslutning i Scoutkällaren. Löftesmärken och specialmärken delades ut till vargungarna. Robert Kottelin, Eelis Lähteenaro, Emil Lyytikkä och Oscar Bergholm tilldelades spejarscoutsigillet (II-klassmärket).

Den 5-10 augusti ordnande kåren tillsammans med Munksnäs Flickscouter sommarlägret Amazonas 2011. Lägret bestod av en lägerdel vid Valkjärvi i Repovesi nationalpark samt en ca 50 km lång paddling i Valkeala. I lägret deltog från Munksnäs Spejarna 12 vargungar, 10 scouter och 10 ledare. Bilder från lägret finns på adressen [Amazonas 2011].

På kommande

Säsongstarten går i år till enligt följande:

  • Vargungarna (åk 2-3) har sitt första möte tisdagen 23.8 kl. 18.
  • Äventyrsscouterna (åk 4-5) har sitt första möte tisdagen 23.8 kl. 19.
  • De yngre spejarscouterna (åk 6-7) har sitt första möte onsdagen 24.8 kl. 18.

De egentliga mötestiderna meddelas på inledningsmötena. Den nyaste informationen om veckomötena hittar du även på adressen [Veckoprogram]

Den 8-9 oktober håller kåren höstförläggning vid Lärkans i Noux. Mera info följer med dagordern.

Även många andra scoutevenemang ordnas under hösten. En mera utförlig lista över region- och distriktevenemang hittar ni på kårens hemsidor.