Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/10

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/10 | Lärkans-förläggning

Hösten är på kommande och kårens veckomöten drar snart i gång igen. I juni var en grupp spejarscouter uppe i Lappland på FiSSc:s spejarscoutläger FiSScFjäll. Senare under sommaren hölls kårlägret Paleo 2010 för vargungar och äventyrsscouter i Noux.

I den här dagordern kan du läsa mera om säsongstarten och höstens evenemang.

Hänt i kåren

Den 15-16 maj höll kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. Värdet var strålande: 24 grader och sol. I hajken deltog åtta scouter och fyra ledare.

Den 19 maj höll kåren våravslutning. Scouthalsdukar och löftesmärken delades ut, och Erik Lindström, Niklas Pajunen och Axel Lyytikkä tilldelades äventyrsscoutsigillet (III klassmärket). I avslutningen deltog 18 scouter och 7 ledare.

Den 10-17 juni deltog fem spejarscouter i spejarscoutlägret FiSScFjäll vid kåtan i Muonio. Till programmet hörde bl.a. paddling och fjällvandring.

Den 29 juli-1 augusti hölls kårens sommarläger Paleo 2010 för vargungar och äventyrsscouter. I lägret deltog fem vargungar, sju äventyrsscouter och tio ledare. På lägret tilldelades Yann Jorelle, Matias Kantokari, Victor Lardot och Alex Degerman äventyrsscoutsigillet. Bilder från lägret finns på [Paleo 2010].

På kommande

Säsongstarten går i år till enligt följande:

  • De spejarscouterna som går i högstadiet har sitt första möte 18.8 kl. 19.
  • Vargungarna (åk 2-3) har inskrivning och första möte tisdagen 24.8 kl. 18.
  • Äventyrsscouterna och resten av spejarscouterna (åk 4-6) har sitt första möte 25.8 kl. 18.

Tiderna för de egentliga mötena meddelas på inledningsmötena och sätts ut på kårens hemsidor. Spejar- och explorerscouterna anmäler sig även till höstens evenemang på inledningsmötet, så det är viktigt att alla är på plats!

Den 9-10 oktober håller kåren höstförläggning vid Lärkans i Noux. Mera info följer med dagordern.

Även många andra scoutevenemang ordnas under hösten. En mera utförlig lista över region- och distriktevenemang hittar ni på [kårens hemsidor].