Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/10

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 2/10 | Paleo 2010 | Skutta | Vårhajk

Kårens årsmöte är över och vintern börjar snart närma sig sitt slut. Men före det hålls förstås den traditionella vinterhajken vid Ormträsk i mars. I maj är det dags för vårhajk i Sjundeå och i juni beger sig en grupp spejarscouter upp på läger till Lappland. Vid månadsskiftet juli-augusti hålls sedan kårens egna läger för vargungar och äventyrsscouter – Paleo 2010.

Hänt i kåren

Den 18 februari utgavs FiSSc:s 100-årshistorik, som skrivits av Magnus Londen, i Scoutkällaren.

Den 21 februari höll kåren årsmöte i Scoutkällaren. Styrelsen förblev oförändrad för år 2010:

Kårchef Petter Selenius Ledamot Victor Fagerlund
Vicekårchef John Sundberg Ledamot Niklas Sved
Kårsekreterare Joakim Gunst Ledamot Jonathan Gripenberg
Kårekonom Sebastian Björkbom Ledamot Erik Sandström

På kommande

Den 13-14 mars hålls kårens traditionella vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. På grund av snöläget hör även skidor till den obligatoriska utrustningen. Ta kontakt med hajkens ansvariga ledare om du inte har möjlighet att ta med egna skidor.

Den 27–28 mars hålls Ute 1-vildmarkskursen i Västra Nyland. Kåren har anmält två spejarscouter.

Den 17–18 april ordnas spejardagarna i Österbotten. En kårmedlem är på väg till evenemanget.

Den 24–25 april, under scoutveckan, arrangeras citylägret Skutta i Kajsaniemiparken för spejarscouter och äldre. Kåren deltar ifall intresset är tillräckligt stort. Stadsmanövern ordnas även i samband med lägret lördagen 24 april. Anmälningsblanketten skickas ut med dagordern [Skutta]. Hämta anmälningsblanketten till Scoutkällaren senast onsdagen 10 mars om du är intresserad av att delta i lägret.

Den 15-16 maj hålls kåren vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. Vårhajkslappen skickas ut med dagordern [Vårhajk]. Sista anmälningsdag 6 maj.

Den 19 maj kl. 18 är det våravslutning i Scoutkällaren. Efter det är det paus i veckoverksamheten tills skolorna börjar på hösten.

Den 10–17 juni ordnas spejarscoutlägret FiSScFjäll vid Kåtan i Muonio. Kåren har anmält sex spejarscouter. Mera information skickas till de anmälda.

Den 29 juli–1 augusti ordnar kåren sommarlägret Paleo 2010 för vargungar och äventyrsscouter. Anmälningsblanketten skickas ut med dagordern [Paleo 2010]. Sista anmälningsdag är 12 maj.