Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 1/10

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 1/10 | Vinterhajkslappen | FiSScFjäll infobrev 1 | FiSScFjäll anmälningsblankett | Kilke anmälningsblankett | FiSSc-evenemanglapp

Årets första dagorder skickas ut lite tidigare i år eftersom spejar-, explorer- och roverscouterna skall anmäla sig till sommarens läger senast redan om några veckor (20 januari). Spejarscouterna deltar i år i Finlands Svenska Scouters läger i lappland, explorer- och roverscouterna deltar i finnjamboreen Kilke, och för vu:na och äventyrsscouterna ordnas ett mindre kårläger.

Till vårens övriga program hör årsmötet i februari och vinterhajken i mars.

Hänt i kåren

Den 20–22 november och 11–13 december deltog Jonathan Gripenberg och Erik Sandström i HÖNS scoutledargrundkurs vid Solvalla i Esbo.

Den 6 december hölls den årliga Scoutbasaren i Scoutkällaren. Basaren var välbesökt och bringade in ungefär lika mycket pengar som förra året.

Den 16 december hölls kårens julfest i Scoutkällaren. Fem nya kårmedlemmar fick scouthalsduken, vargunge- och löftesmärken delades ut, och Eelis Lähteenaro och Oscar Bergholm dubbades till tredje klass scouter. Efter dubbningarna bjöds det på julgröt och pepparkakor, och julgubben tittade in. I julfesten deltog ca 22 scouter och sju ledare.

På kommande

Den 21 februari kl. 18:00 hålls kårens årsmöte i Scoutkällaren.

Den 13–14 mars hålls kårens traditionella vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Mera info skickas ut med dagordern till äventyrsscouter och äldre.

Under våren ordnas ett antal FiSSc-evenemang för spejarscouter och äldre, bl.a. förstahjälpskurs, ute-kurs och olika tävlingar. Mera info skickas med dagordern.

Sommarens läger

Sommaren 2010 ordnar Munksnäs Spejarna inte ett gemensamt scoutläger för alla kårmedlemmar, utan scouter deltar i olika läger beroende på åldersgrupp.

För vargungarna och äventyrsscouterna ordnas ett mindre kårläger. Mera info om lägret skickas ut senare under våren.

Spejarscouterna deltar i lapplandslägret FiSScFjäll vid Kåtan i Muonio 10–17 juni. Kårens kontaktperson är John Sundberg (040 581 1456).

Explorer- och roverscouterna deltar i Finlands Scouters storläger Kilke vid Evo i Tavastehus 28 juli–5 augusti. Kårens kontaktperson är Petter Selenius (040 484 8967).

Anmälningsblanketter för både FiSScFjäll och Kilke skickas ut med dagordern. Hämta anmälningsblanketterna till Scoutkällaren senast onsdagen 20 januari, dvs. vårens andra mötesvecka. Kåren står sannolikt för en del av lägeravgifterna, särskilt om detta är avgörande för en kårmedlems deltagande. Beslut om understöd görs först senare, men kontakta gärna lägrens kontaktpersoner om du har frågor.