Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/08

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/08 | Förläggningslappen

En händelserik vår och sommar har passerat sedan senaste dagorder kom ut. Vid månadsskiftet höll kåren sommarlägret Kohinoor i Fiskars, som på det stora hela var mycket lyckat trots det regniga vädret några dagar.

När scoutsäsongen drar igång för hösten övergår kåren till det nya scoutprogrammet. Detta innebär främst förändringar i åldersgrupperna, om vilket ni kan läsa mera nedan.

Hänt i kåren

Den 15-16 mars höll kåren sin årliga vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. I hajken deltog sju patrullscouter, fyra roverscouter och sju ledare. Bilder från hajken hittar ni på kårens hemsidor på adressen [Vinterhajk 08].

Den 29-30 mars deltog en patrullscout i HÖNS patrulledargrundkurs vid Stensböle, Borgå.

Den 22 april deltog kåren i HeSS patrullstadsmanöver med en patrull.

Den 17-18 maj höll Munksnäs Spejarna vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå. Fem patrullscouter, fyra rovrar och sju ledare deltog i hajken. Bilder från hajken finns på adressen [Vårhajk 08].

Den 21 maj höll kåren våravslutning i Scoutkällaren. Michael Sörensen dubbades till första klass scout, och Robert Kottelin, Matias Seppälä och Emil Lyytikkä till tredje klass!

Den 9-11 maj deltog tre roverscouter i HeSS ute gourmet-kurs.

Den 31 juli-6 augusti ordnade kåren sommarlägret Kohinoor vid Valkjärvi, Fiskars. Efter att vargungarna åkt hem bestod lägret av en vandring i Fiskars-skogarna i jakt på den stulna Kohinoor-diamanten. I lägret deltog fem vargungar, åtta patrullscouter och nio ledare. Bilder finns på [Kohinoor 08].

Nytt scoutprogram

Från och med hösten 2008 tar Munksnäs Spejarna i bruk en ny version av scoutprogrammet. Detta betyder i första hand att åldersgrupperna omstruktureras en del. De nya åldersgrupperna är vargunge (åk 2-3), äventyrsscout (åk 4-5), spejarscout (åk 6-8), explorerscout (åk 9-2) och roverscout (18-21 år). På det stora hela fortsätter verksamheten ändå som tidigare.

Om du av någon orsak tycker att du borde höra till en annan åldersgrupp än vad de ovan givna årskurserna anger kan du kontakta kårchef Petter Selenius (040 700 1412). Mera information hittar du på kårens hemsidor på adressen [Verksamhet].

På kommande

Säsongstarten går i år till enligt följande:

  • Vargungarnas första möte hålls tisdagen 26.8 kl. 18. Samtidigt hålls även inskrivning för nya vargungar i kåren.
  • Äventyrsscouterna håller sitt första möte onsdagen 27.8 kl. 18.
  • Spejarscouterna har sitt första möte onsdagen 27.8 kl. 19.

Den 13-14 september hålls scoutfärdighetstävlingen EP-cupen, som i år ordnas av Seaboys. Kåren strävar till att delta med åtminstone ett lag.

Den 27-28 september ordnas Explorer Tour 2008, en veckoslutslång stadsmanöver för explorerscouter. Kåren har anmält ett lag.

Den 2 oktober ordnar Munksnäs Spejarna ledarstadsmanöver för regionens ledare.

Den 3-5 oktober ordnas HÖNS ute 2-vildmarkskurs.

Den 11-12 oktober håller kåren sin årliga höstförläggning vid Lärkans i Noux. Mera information i det bifogade brevet.

Den 25-26 oktober hålls ledardagarna Scouts and the City vid Stadion i Helsingfors.

Den 21-23 november hålls det nya spejardagar-evenemanget, ett färdighetsveckoslut för spejarscouter.