Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/07

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 3/07 | Förläggninglappen

Sommarlovet är över och skolorna har dragit igång. Det innebär att även scoutsäsongen så småningom inleds. På sommaren firades Scotingens 100-årsjubileum med jubileumsläger samt Storfest i Tammerfors. Men nu är det dags att ställa in oss på den kommande hösten!

Hänt i kåren

Den 11-13 maj höll kåren paddlingshajk i Sjundeå. Vädret var fint och eftersom det är ett par år sedan vi paddlade senast uppskattades variationen av deltagarna. Bilder finns på adressen munksnasspejarna.org/varhajk07.

Den 23 maj hölls kårens våravslutning. Fyra scouter dubbades till andra klass och en till tredje klass. Dessutom delades specialmärken ut.

Den 6-10 juni ordnade kåren sommarlägret En värld – ett löfte tillsammans med Munksnäs Flickscouter på Porkala. I lägret deltog över 50 vargungar, scouter och ledare. Lägrets andra del bestod av ett besök till Finlands Scouters Storfest i Tammerfors, där Scoutingens 100-årsjubileum firades. Bilder från lägret hittar du på kårens hemsidor: munksnasspejarna.org/envarld07.

På kommande

Säsongstarten går i år till enligt följande:

  • Onsdagen den 22 augusti kl. 19 inleder de gamla patrullscouterna och patrulledarna säsongen med planeringsmöte med Jocke i scoutkällaren där vi går igenom höstens arrangemang.
  • Onsdagen den 29 augusti kl. 18 inleder vargungarna säsongen med möte i scoutkällaren.
  • Samma dag kl. 19 inleder de nya patrullscouterna (dvs. alla som i år börjar på fyran eller femman) säsongen med möte i scoutkällaren.

Den 22-23 september ordnar Spanarna EP-cupen. Vi strävar i år till att delta med ett yx- och ett såglag. Mera information kommer till eventuella deltagare.

Den 6-7 oktober hålls kårens höstförläggning på Lärkans i Noux. Mera info kommer senare.

Annat viktigt

Kårsekreteraren planerar att i framtiden skicka en större del av all information till kårmedlemmarna elektroniskt. Detta dels för att underlätta de vanliga postningsarrangemangen, dels för att lättare kunna skicka ut övrig information till patrullscouterna och vargungarna. Gå därför till väga enligt följande:

  • Patrullscouter och vargungar: Skicka till jgunst@iki.fi en e-postadress som tillhör scoutens målsman och som läses någorlunda regelbundet. Ifall scouten har en egen e-postadress kan även denna gärna nämnas. Skriv scoutens och målsmans namn i e-posten. Skriv även ifall ni i fortsättningen vill ha Kårchefens Dagorder endast med post (som tidigare), både med post och e-post eller endast med e-post.
  • Ledare: Ifall du är intresserade av att få Kårchefens Dagorder både med post och e-post eller endast med e-post kan du skicka din adress till jgunst@iki.fi och nämna det. Ifall du endast vill ha Kårchefens Dagorder med post (som förr) behöver du inte göra något.

Namnge meddelandet ”MSP e-post: (kårmedlemmens namn)”. Skicka gärna meddelandet så snabbt som möjligt.