Det här är vår gamla hemsida som inte längre får nytt innehåll. Den nya sidan hittar du på adressen www.munksnasspejarna.fi

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/07

Ladda ner: Kårchefens Dagorder 2/07 | Lägerbrev 1 | Storfestsanmälning | Vårhajkslappen

Våren närmar sig och med den vårhajken, som i år är en paddling i Sjundeå. I juni håller kåren läger tillsammans med Munksnäs Flickscouter, och patrullscouterna avslutar lägret med att delta i Suurjuhla-Storfest 2007 i Tammerfors, som ordnas för att fira scoutrörelsens 100 åriga historia.

Hänt i kåren

Den 25 februari hölls kårens årsmöte. Kårens styrelse omorganiserades lite och ser för 2007 ut så här:

Kårchef: Petter SeleniusVicekårchef: Victor Fagerlund
Kårsekreterare: Joakim GunstKårekonom: Sebastian Björkbom
Ledamot: Mats ForssLedamot: Markus Juvala
Ledamot: Patrick Buch LundLedamot: John Sundberg

Det här betyder bl.a. att det nu är jag (Joakim Gunst) som skriver Kårchefens Dagorder och de andra lapparna vi skickar ut till er.

Den 2-4 mars deltog Joakim Gunst och Victor Fagerlund som ledare i Västra Nylands Scouters UTE1-kurs.

På kommande

Den 17-18 mars hålls kårens vinterhajk. Info om den skickades ut till patrullscouterna med förra dagordern.

Den 26 april ordnar Munksnäs Flickscouter patrullstadsmanöver. Vi hoppas att kåren deltar med en patrull.

Den 11-13 maj hålls kårens vårhajk. Mera info delas ut till patrullscouterna.

Den 23 maj kl. 18 samlas vi i scoutkällaren för våravslutning.

Den 6-10 juni ordnar kåren sommarläger tillsammans med Munksnäs Flickscouter. Det första lägerbrevet (och för patrullscouterna den skilda anmälningsblanketten till storfesten) följer med dagordern. Sista anmälningsdag är 23 mars!